EPİTELYAL OVER KANSERİ

Ortalama görülme yaşı: 59’dur. En sık 60-64 yaşlar arasında tanı konur. Bir kadının yaşamı boyunca over kanserine yakalanma riski %1.4’tür (1/70). Tanıda olguların %70’i ileri evrededir. Beş yıllık yaşam %30-40 arasındadır (Tüm evreler için). Tüm over Ca’lı olguların %5’inden azında familyal veya herediter geçiş görülebilir. Kombine tip OK kullanımı süresince her yıl için over CaOkumaya devam edin “EPİTELYAL OVER KANSERİ”

Polikistik over sendromu (SSS)

POLİKİSTİK OVER SENDROMU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR S: Polikistik over sendromu (PKOS) nedir? C: Polikistik over sendromu, kadınların adet döngülerini, gebe kalma ihtimallerini, hormon dengelerini, kalp ve damarsal yapılarını etkileyen bir sağlık sorunudur. PKOSli hastalarda tipik olarak yüksek androjen miktarına, düzensiz adet döngülerine ve yumurtalıklarda pek çok ufak kiste rastanır. S: PKOS’in sıklığı nedir? C:Okumaya devam edin “Polikistik over sendromu (SSS)”

OVERİN SEKS KORD STROMAL VE METASTATİK TÜMÖRLERİ

Seks kord stromal tümörler tüm ovaryan malignitelerin %5-8’ini oluştururlar. Overin ve testisin parankimi aynı primitif parankimal stromadan köken alır. Granuloza hücreleri ve Sertoli hücreleri Teka hücrelerive  Leydig hücreleri ile homologturlar. Stromal tümörlerin %15 kadarı hormon üretmezler. Serviksin adenoma malignum tümörü annüler tubulili seks kord stromal tümörle birlikte görülebilir. Granuloza Hücreli Tümör Orijini hakkında fikir birliğiOkumaya devam edin “OVERİN SEKS KORD STROMAL VE METASTATİK TÜMÖRLERİ”

Germ Hücreli Over Tümörleri

DİSGERMİNOM En sık görülen malign germ hücreli tümördür. Tüm germ hücreli over kanserlerinin %30-40’ı disgerminomdur. 20 yaş altındaki over kanserlerinin %5-10’unun oluşturur. Gebelikte tespit edilen over malignitelerinin %20-30’u disgerminomdur (en sık). Nadiren izole gonadotropin salgılayan sinsityotrofoblastik hücreler içerebilir. Bu olgularda hCG seviyesi yüksek bulunur. Disgerminomda LDH seviyeleri artar. Saf gonadal disgenezi, miks gonadal disgenezi ve testikülerOkumaya devam edin “Germ Hücreli Over Tümörleri”