BORDERLINE OVER TÜMÖRLERİ (Düşük Malignite Potansiyelli Tümörler)

Tümörlerin önemli bir grubu düşük maliğnite potansiyelli tümörler veya borderline tümörler olarak tanımlanır. Borderline tümörler overde uzun süre aynı durumda kalma eğilimindedirler ve çoğunlukla premenapozal kadınlarda oluşur , çok iyi bir prognozla birliktedir Epitelyal over kanserlerinin %10-15’ni borderline over tümörleri oluşturur. Epitelyal over kanserlerinin reprodüktif çağda en sık görülen türüdür. Ortalama görülme yaşı 40’tır. TanıOkumaya devam edin “BORDERLINE OVER TÜMÖRLERİ (Düşük Malignite Potansiyelli Tümörler)”

Epitelial Over Tümörleri Özellikler

Seröz Kistadenokarsinom Malign over tümörlerinin %50’sini oluşturur (en sık) Psammo cisimcikleri iyi prognozla birlikte olup primer tümör odağında bulunurken metastaz odağında bulunmaz. Bilateralite: %40-60 Musinöz Kistadenokarsinom Genellikle unilateral olup %75 solid alan içerir. En fazla büyüyen over tümörüdür. Histolojik olarak musinöz epitel + Goblet hücreleri bulunur. Primer odak over veya appendikstir. Psödomiksoma peritonei – NeoplastikOkumaya devam edin “Epitelial Over Tümörleri Özellikler”

Over Kanserinde Sitoredüksiyonun Amaçları

1-     Tümöral kitlenin çıkarılması ile fizyolojik faydalar elde edilir. Böylece gastrointestinal sistem üzerindeki baskı ortadan kalkar ve daha iyi perfüzyon sağlanabilir. 2-     Tümör perfüzyonu ve büyüme fraksiyonu artar. Böylece adjuvan tedavilere optimal yanıt elde edilir. 3-     Hastanın immunolojik yanıtı artar.

Over Kanserinde Cerrahi Evreleme İşlemi

1-     Orta hat insizyon 2-     Abdominal sitoloji Asit Pelvis Parakolik bölgeler Diafragma 3-     Abdominal eksplorasyon 4-     Biopsi Şüpheli bölgeler Random biopsiler Anterior-posterior cul-de sac Pelvik yan duvarlar Parakolik bölgeler İnce barsak serozası Diafragma 5-     Pelvik ve paraaortik lenfadenektomi 6-     Appendektomi (Musinöz tümörler için rutin; diğerlerinde de yapılmalı) 7-     Karşı taraf overin değerlendirilmesi 8-     Tip IOkumaya devam edin “Over Kanserinde Cerrahi Evreleme İşlemi”

Adneksiyel kitlelerde cerrahi endikasyonlar 

7 cm.den küçük over kistleri 6-8 hafta izlendiği halde regresyon göstermiyorsa Herhangi bir solid ovarian lezyon Kist duvarında papiller vejetasyon gösteren herhangi bir ovarian lezyon 10 cm.den büyük adneksiyel kitleler Ascitler Menarş öncesi ve postmenapozal palpabl adneksiyel kitleler Torsiyon veya rüptür şüphes

Epiteliyal over tümörlerinin sınıflandırması   Histolojik Tip Hücre tipi Seröz Endosalpingeal A. Benign B. Borderline C. Malign Müsinöz Endoservikal A. Benign B. Borderline C. Malign Endometrioid Endometrial A. Benign B. Borderline C. Malign Berrak Hücreli ” Mezonefroid” Müllerian A. Benign B. Borderline C. Malign Brenner Transisyonel A. Benign B. Borderline ” Proliferatif “ C. MalignOkumaya devam edin

Over Tümörlerinin Sınıflandırması

I. Epitelyal Over Kanseri (Çölemik epitelden kaynaklananlar) Seröz karsinom Musinöz Karsinom Endometrioid Karsinom Clear cell (mezonefroid) karsinom Brenner tümörü Transisyonel Hücreli karsinom İndifferansiye karsinom Mikst Tümör II. Germ Hücreli Tümörler Disgerminom Teratom İmmatür Teratom MatürTeratom Solid Kistik Dermoid Kist (Matür kistik teratom) Malign transformasyonlu dermoid kist Monodermal veileriderecedespesiyalize Struma ovari Karsinoid Struma ovari ve karsinoidOkumaya devam edin “Over Tümörlerinin Sınıflandırması”

Endometrial hiperplazilerde Tedavi

Endometrial hiperplazide şişmanlık risk faktörü olduğundan kişi kilo vermeye yönlendirilmelidir. Eğer hiperplazi polikistik over gibi yumurtlama bozukuğuna bağlı ise altta yatan sebebin giderilmesi sorunu çözebilir. Kesin tedavi, hiperplazinin tipi ve hastanın yaşına göre planlanır. Atipisiz hiperplazilerde eğer kadın üreme çağında ise tıbbi tedavi tercih edilir. Bu hastalarda tanı amaçlı yapılan küretaj aynı zamanda tedavi deOkumaya devam edin “Endometrial hiperplazilerde Tedavi”