CIN’li olgular değerlendirilirken şu 5 ana kural düşünülmelidir

1) Lezyonun bulunması 2) İnvazif kanserin ekarte edilmesi 3) Displazinin invazif kansere dönüşümünün engellenmesi 4) Fertilitenin devamlılığının sağlanması (gençlerde) 5) En ucuz, ancak en az morbiditeye neden olabilecek tanı ve tedavi metodlarının kullanımı.

Kolposkopide Tanı kriterleri

Birçok kolposkopik klasifikasyon sisteminin ortaya atılmasına rağmen esas olarak lezyonla ilgili 5 kriter önemlidir 1. Damar yapısı 2. İnterkapiller mesafe 3. Yüzey şekli 4. Renk tonu ve opasite 5. Demarkasyon hattının keskinliği Damar yapıları ve renk tonu en iyi yeşil filtre kullanılarak tesbit edilir. Patolojik bulgular için en iyi yol göstericidir. Displastik süreç başladığında punktuasyon,Okumaya devam edin “Kolposkopide Tanı kriterleri”

Kolposkopik muayenin aşamaları

İşlem sırasında serviks ve vagina büyütülerek görüntülenir ve tüm anormal alanlar tesbit edilir. Eğer kolposkopi yeterli ise (transformasyon zonu tümüyle incelenebiliyor ve lezyonun tüm sınırları görünebiliyorsa) bilhassa en siddetli lezyonu olduğu varsayılan lezyondan başlayarak tüm anormal sahalardan biopsi alınır. Son 10-15 senelik sürede servikal kanser ile HPV arasındaki ilişkinin netleşmesi ve Bethesda gibi yeni sitolojikOkumaya devam edin “Kolposkopik muayenin aşamaları”

Kolposkopi

Kolposkopi küçük büyütmeli bir binoküler mikroskopla alt genital traktusun gözlenmesidir. Esas olarak anormal pap smearli hastalara uygulanır. Servikovaginal sitoloji (Pap smear) serviks kanseri ve displazileri için sık kullanılan bir tarama testi, kolposkopi ise anormal servikal sitolojisi veya anormal serviks görünümü olan hastaların araştırılması için kullanılan bir tanısal testtir ve direkt biopsi almak için anormal bölgeleriOkumaya devam edin “Kolposkopi”

ASCUS (Önemi belirlenemiyen atipik skuamöz hücreler)

Tüm pap smearlerin % 5-10 unu oluşturur. Bu terminoloji jinekologları oldukça sıkıntıda bırakmaktadır. Esasen bir patolojiyi kaçırma korkusundaki sitoloğun tam tanımlayamadığı belirsiz bir antitedir. Olguların % 18-70 de displazi , % 5-10 HSİL, az bir kısmında da invazif kanser mevcuttur. Bu hastalara hemen kolposkopi, pap smear tekrarı ve HPV DNA testi veya 6 aylık aralarlaOkumaya devam edin “ASCUS (Önemi belirlenemiyen atipik skuamöz hücreler)”

Pap smearde alınan materyalin yeterli olmasıda önemlidir

Premenopozal kadınlarda endoservikal hücrelerin görülmemesi materyalin ideal şartlarda alınmadığının bir göstergesidir. Sıkı takibi önerilir. Postmenopozal kadınlarda ise ilave bir girişime gerek yoktur. Enflamasyona bağlı sitolojik değişikliklerde tedavi sonrası 3 ay içinde smear tekrarı önermektedir. Atrofik yaymalarda kolposkopi öncesi 2-4 haftalık östrojen tedavisi epitelin normale dönmesine yardımcı olur. Bu girişim displazi ve hatta karsinom olgularında bileOkumaya devam edin “Pap smearde alınan materyalin yeterli olmasıda önemlidir”

Pap Smear alırken hata payını azaltmak için uyulması gereken kurallar

Adetten sonraki dönemde yapılması daha uygundur 24-48 saat öncesinden koit yapmaması ve intravaginal tedaviler uygulamaması gerekir İşlem sırasında lubrikan maddeler kullanılmamalıdır Pelvik muayeneye başlamadan önce spatül, sitobraş, lam ve diğer gereçler kontrol edilmelidir. Skuamokolumnar bileşke görülebiliyorsa spatül 360 derece çevrilmelidir. Yayma çok kalın olmamalı ve çok bastırarak basınçla hücrelerde harabiyet oluşturulmamalıdır. Endoservikal kanaldan sitobraşla tamOkumaya devam edin “Pap Smear alırken hata payını azaltmak için uyulması gereken kurallar”

Pap Smear

Anormal pap smearli bir kadında sıklıkla kanser korkusu vardır. Bu sebeple kanser olasılığının az olduğu, displazi bulunması olasılığının yüksek olduğu, CIN in kanser değilde anormal hücre anlamına geldiği, CIN in basit yöntemlerle ayaktan tedavi edilebildiğinin izah edilmesi uygun olur. Pap smearin esas rolü premalign lezyonların belirlenmesidir. Servikal displazinin karsinoma dönüşümü 2-15 yıl sürdüğü için premalignOkumaya devam edin “Pap Smear”

Rahimağzı kanserinde Mikroinvazif karsinom

FIGO serviks Kanser evrelendirmesinde mikroinvazyon tanımını invazyonun 3 mm derinliği olarak belirlenmiştir Mikroinvazif karsinomda bu derinlik, lenfovasküler alana tümör hücrelerinin gelişmesi yönünden önemlidir. Örneğin invazyon derinliği 3 mm nin altında olan hastalarda pelvik lenf nodu metastaz oranı %0.4 olarak bulunmuştur. İnvazyon derinliği 3.1-5 mm olduğunda bu oran %7.3’e çıkmaktadır. Mikroinvazif karsinom vakalarında tümör genişliği (>7mm),Okumaya devam edin “Rahimağzı kanserinde Mikroinvazif karsinom”