Kolposkopi

Kolposkopi küçük büyütmeli bir binoküler mikroskopla alt genital traktusun gözlenmesidir. Esas olarak anormal pap smearli hastalara uygulanır. Servikovaginal sitoloji (Pap smear) serviks kanseri ve displazileri için sık kullanılan bir tarama testi, kolposkopi ise anormal servikal sitolojisi veya anormal serviks görünümü olan hastaların araştırılması için kullanılan bir tanısal testtir ve direkt biopsi almak için anormal bölgeleriOkumaya devam edin “Kolposkopi”

ASCUS (Önemi belirlenemiyen atipik skuamöz hücreler)

Tüm pap smearlerin % 5-10 unu oluşturur. Bu terminoloji jinekologları oldukça sıkıntıda bırakmaktadır. Esasen bir patolojiyi kaçırma korkusundaki sitoloğun tam tanımlayamadığı belirsiz bir antitedir. Olguların % 18-70 de displazi , % 5-10 HSİL, az bir kısmında da invazif kanser mevcuttur. Bu hastalara hemen kolposkopi, pap smear tekrarı ve HPV DNA testi veya 6 aylık aralarlaOkumaya devam edin “ASCUS (Önemi belirlenemiyen atipik skuamöz hücreler)”

Pap smearde alınan materyalin yeterli olmasıda önemlidir

Premenopozal kadınlarda endoservikal hücrelerin görülmemesi materyalin ideal şartlarda alınmadığının bir göstergesidir. Sıkı takibi önerilir. Postmenopozal kadınlarda ise ilave bir girişime gerek yoktur. Enflamasyona bağlı sitolojik değişikliklerde tedavi sonrası 3 ay içinde smear tekrarı önermektedir. Atrofik yaymalarda kolposkopi öncesi 2-4 haftalık östrojen tedavisi epitelin normale dönmesine yardımcı olur. Bu girişim displazi ve hatta karsinom olgularında bileOkumaya devam edin “Pap smearde alınan materyalin yeterli olmasıda önemlidir”

Pap Smear alırken hata payını azaltmak için uyulması gereken kurallar

Adetten sonraki dönemde yapılması daha uygundur 24-48 saat öncesinden koit yapmaması ve intravaginal tedaviler uygulamaması gerekir İşlem sırasında lubrikan maddeler kullanılmamalıdır Pelvik muayeneye başlamadan önce spatül, sitobraş, lam ve diğer gereçler kontrol edilmelidir. Skuamokolumnar bileşke görülebiliyorsa spatül 360 derece çevrilmelidir. Yayma çok kalın olmamalı ve çok bastırarak basınçla hücrelerde harabiyet oluşturulmamalıdır. Endoservikal kanaldan sitobraşla tamOkumaya devam edin “Pap Smear alırken hata payını azaltmak için uyulması gereken kurallar”

Pap Smear

Anormal pap smearli bir kadında sıklıkla kanser korkusu vardır. Bu sebeple kanser olasılığının az olduğu, displazi bulunması olasılığının yüksek olduğu, CIN in kanser değilde anormal hücre anlamına geldiği, CIN in basit yöntemlerle ayaktan tedavi edilebildiğinin izah edilmesi uygun olur. Pap smearin esas rolü premalign lezyonların belirlenmesidir. Servikal displazinin karsinoma dönüşümü 2-15 yıl sürdüğü için premalignOkumaya devam edin “Pap Smear”

Rahimağzı kanserinde Mikroinvazif karsinom

FIGO serviks Kanser evrelendirmesinde mikroinvazyon tanımını invazyonun 3 mm derinliği olarak belirlenmiştir Mikroinvazif karsinomda bu derinlik, lenfovasküler alana tümör hücrelerinin gelişmesi yönünden önemlidir. Örneğin invazyon derinliği 3 mm nin altında olan hastalarda pelvik lenf nodu metastaz oranı %0.4 olarak bulunmuştur. İnvazyon derinliği 3.1-5 mm olduğunda bu oran %7.3’e çıkmaktadır. Mikroinvazif karsinom vakalarında tümör genişliği (>7mm),Okumaya devam edin “Rahimağzı kanserinde Mikroinvazif karsinom”

HPV risk grupları

HPV’ler, ilişkili oldukları lezyon tipine göre 3 “onkojenik risk” grubuna ayrılmıştır. Düşük onkojenik risk grubunda (DORG) HPV 6 ve 11, intermedier onkojenik risk grubunda (İORG) HPV 31, 33, 35, 51, 52 ve yüksek onkojenik risk grubunda (YORG) HPV 16, 18, 45, 56 bulunmaktadır. DORG HPV’ler kondiloma aküminata, düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (L-SIL) ve nadirenOkumaya devam edin “HPV risk grupları”

Servikal kanser ve CIN lerdeki risk faktörleri

Demografik faktörler İleri yaş Düşük sosyoekonomik sınıf Düşük eğitim seviyesi Davranış ve seksüel faktörler Multipl seks partneri İlk koitusun erken yaşda olması Sigara Uzun süreli oral kontraseptif kullanımı (Glandüler lezyonlarda) Dietle düşük folate, karoten ve C vitamini alınması Medikal/Jinekolojik faktörler Multiparite İlk gebeliğin erken yaşta olması Cinsel temasla bulaşan hastalık hikayesi (Bilhassa Herpes – genitalOkumaya devam edin “Servikal kanser ve CIN lerdeki risk faktörleri”

CIN Epidemiyolojisi

Epidemiyolojik çalışmalarda servikal kanser ve prekürsörlerinin gelişimindeki risk faktörleri benzer bulunmuştur ancak kanserdeki risk ilişkisi daha da kuvvetlidir . Birçok seksüel partnerin olması, düşük sosyoekononmik yapı ve kötü koşullar eskiden beri serviks kanseriyle beraberce anılmaktadır. Her ne kadar sınırlı sayıdaki hastada karsinogenezde ko-faktör olarak görev yaptığı bilinsede, bir zamanlar oldukça popülarite kazananan Herpes simplex virusununOkumaya devam edin “CIN Epidemiyolojisi”

Dış genital bölge kolposkopisi

Vulvanın kolposkopik olarak değerlendirilmesi çok yaygın olarak tanımlanmamıştır. Kıllı derinin ve likenifikasyon alanlarının muayenesinden önce suda eriyen lubrikan maddelerin tatbiki keratin tabakasından olabilecek yansımaları azaltacağı için subepidermal damarların daha kolaylıkla görünmesini sağlar. Atrofi ve enflamasyon durumunda damarlar daha belirginleştiği halde, hiperkeratotik ve hipertrofik epidermisde görünmeyebilir. Anormal epidermis normal cilde göre daha az geçirgendir, ancak bazenOkumaya devam edin “Dış genital bölge kolposkopisi”