EPİTELYAL OVER KANSERİ

Ortalama görülme yaşı: 59’dur. En sık 60-64 yaşlar arasında tanı konur. Bir kadının yaşamı boyunca over kanserine yakalanma riski %1.4’tür (1/70). Tanıda olguların %70’i ileri evrededir. Beş yıllık yaşam %30-40 arasındadır (Tüm evreler için). Tüm over Ca’lı olguların %5’inden azında familyal veya herediter geçiş görülebilir. Kombine tip OK kullanımı süresince her yıl için over CaOkumaya devam edin “EPİTELYAL OVER KANSERİ”

BORDERLINE OVER TÜMÖRLERİ (Düşük Malignite Potansiyelli Tümörler)

Tümörlerin önemli bir grubu düşük maliğnite potansiyelli tümörler veya borderline tümörler olarak tanımlanır. Borderline tümörler overde uzun süre aynı durumda kalma eğilimindedirler ve çoğunlukla premenapozal kadınlarda oluşur , çok iyi bir prognozla birliktedir Epitelyal over kanserlerinin %10-15’ni borderline over tümörleri oluşturur. Epitelyal over kanserlerinin reprodüktif çağda en sık görülen türüdür. Ortalama görülme yaşı 40’tır. TanıOkumaya devam edin “BORDERLINE OVER TÜMÖRLERİ (Düşük Malignite Potansiyelli Tümörler)”

Epiteliyal over tümörlerinin sınıflandırması   Histolojik Tip Hücre tipi Seröz Endosalpingeal A. Benign B. Borderline C. Malign Müsinöz Endoservikal A. Benign B. Borderline C. Malign Endometrioid Endometrial A. Benign B. Borderline C. Malign Berrak Hücreli ” Mezonefroid” Müllerian A. Benign B. Borderline C. Malign Brenner Transisyonel A. Benign B. Borderline ” Proliferatif “ C. MalignOkumaya devam edin