HPV testi

21 yaş üzeri Tarama yok. Bu yaş grubunda ASC-US taraması ve yönetimi için HPV testi KULLANILMAMALIDIR.
21-29 yaş Her 3 yılda bir tek başına sitoloji HPV-pozitif ASC-US veya LSIL sitoloji veya daha şiddetli: ASCCP kılavuzlarına bakın.

Sitoloji negatif veya HPV-negatif ASC-US : 3 yıl içinde sitolojiyle yeniden tarayın. Bu yaş grubunda tarama için HPV testi KULLANILMAMALIDIR.

30-65 yaş Her 5 yılda HPV ve sitoloji “eş zamanlı testi” (tercih edilen) HPV-pozitif ASC-US veya LSIL sitoloji veya daha şiddetli: ASCCP kılavuzlarına bakın,Tek başına HPV testi ile tarama birçok klinik durumda önerilmez.

HPV-pozitif, sitoloji negatif:
Seçenek 1 – Eş zamanlı test ile 12 aylık takip
Seçenek 2 – HPV 16 veya HPV 16/18 genotipleri için test, HPV 16 veya HPV 16/18 pozitif ise: kolposkopiye sevk; HPV 16 ve HPV 16/18 negatif ise: eş zamanlı test ile 12 aylık takip
Eşzamanlı test negatif veya HPV-negatif ASC-US: 5 yıl içinde eşzamanlı test ile yeniden tarama
Her 3 yılda tek başına sitoloji (kabul edilebilir) HPV-pozitif ASC-US veya LSIL sitoloji veya daha şiddetli: ASCCP kılavuzlarına bakın

Sitoloji negatif veya HPV-negatif ASC-US: 3 yıl içinde sitoloji ile yeniden tarama
65 yaş üzeri Daha önceki taramalara ait yeterli negatif sonuçtan sonra tarama yok CIN2 veya daha şiddetli bir tanı geçmişine sahip kadınlar rutin taramaya en az 20 yıl devam etmelidir.

Histerektomiden sonra tarama yok Serviks olmayan ve son 20 yıl içinde serviks kanseri ile ilgili olarak CIN2 veya daha şiddetli bir tanı geçmişine sahip olmayan kadınlar için geçerlidir.
HPV aşısı yapılmış.Yaşa özgü önerileri uygulayın (aşılanmamış kadınlarla aynı)
Kadınlara herhangi bir yaşta ve herhangi bir yöntemle yıllık tarama yapılmamalıdır.
Yönetim kararları için sekonder HPV testi ile ASC-US sitoloji.

Wertheim operasyonu – Serviks (Rahimağzı) kanseri tedavisinde uygulanır

Uterus Sarkomlarında cerrahi tedavi

Histerektomi, metastazı bulunan olgularda bile, yoğun şikayetlerde palyasyon sağlaması bakımından tavsiye edilmektedir.

Olguların çoğu postmenopozal olmalarına rağmen bazen genç hastalarda overlerin alınması konusu gündeme gelebilir. Ovarian fonksiyonun devamında rekürrens oranının arttığı bilinen tek tümör olan endometriyal stromal sarkom haricindeki uterin sarkomlarda overlerin bırakılmasının klinik önemi yoktur. Endometriyal stromal sarkom olgularında mutlaka bilateral overlerin çıkarılması önerilmektedir.

Uterin sarkomlarda pelvik ve paraaortik lenfatik tutulum sık karşılaşılan bir durumdur. Erken evrelerde bile %35 pelvik, % 15 paraaortik lenfatik tutulum bildirilmektedir. Bu nedenle özellikle malign mikst müllerian tümör, kötü diferansiye endometriyal stromal sarkom ve leiomiyosarkom olgularında pelvik ve paraaortik lenfadenektomi yapılmalıdır.

Bazen myomektomi uygulanan genç hastalarda patoloji sonucu sarkom olarak gelebilmektedir. Myom zemininde gelişen iyi diferansiye küçük bir leiomiyosarkomda tek başına myomektomi yeterli bir tedavi olabilse de asıl tedavisi Total histerektomi dir.

Kenar

Uterus sarkomlarının tedavisi

Uterusun sarkomlarının klasik tedavisi cerrahidir. Ancak tümörün histopatolojisine ve taşıdığı prognostik faktörlere bağlı olarak radyoterapi, kemoterapi ve hormonoterapi ilave olarak kullanılabilir.
Cerrahi tedaviden önce rutin yapılması gereken tetkikler vardır. Bunlar ;

1) Akciğer Grafisi
2) Kontrastlı Tüm Batın MR

Cerrahi tedavi sırasında yapılması gereken işlemler hemen hemen her uterin sarkom olgusunda benzer olmakla beraber, bazen tümöre ve kişiye göre bazı varyasyonlar yapılabilir. Operasyonda ilk olarak cerrahi evrelendirme yapılmalıdır. Bu amaçla

Cerrahi evreleme aşamaları

  • Batın İçinin Detaylı Değerlendirilmesi
  • Batın Sıvısından veya Yıkama Mayisinden Sitolojik İnceleme
  • TAH+BSO
  • Omentektomi
  • Pelvik ve Paraaortik Lenfadenektomi
Görsel

Uterusun Mezenkimal Tümörlerinde (Sarkomlarda) Yaklaşım şeması

Uterusun Mezenkimal Tümörlerinde (Sarkomlarda) Yaklaşım şeması

Görsel

Endometrium kanserinde tedavi şeması

Endometrium kanseri tedavisi