EPİTELYAL OVER KANSERİ

Ortalama görülme yaşı: 59’dur. En sık 60-64 yaşlar arasında tanı konur. Bir kadının yaşamı boyunca over kanserine yakalanma riski %1.4’tür (1/70). Tanıda olguların %70’i ileri evrededir. Beş yıllık yaşam %30-40 arasındadır (Tüm evreler için). Tüm over Ca’lı olguların %5’inden azında familyal veya herediter geçiş görülebilir. Kombine tip OK kullanımı süresince her yıl için over CaOkumaya devam edin “EPİTELYAL OVER KANSERİ”

Polikistik over sendromu (SSS)

POLİKİSTİK OVER SENDROMU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR S: Polikistik over sendromu (PKOS) nedir? C: Polikistik over sendromu, kadınların adet döngülerini, gebe kalma ihtimallerini, hormon dengelerini, kalp ve damarsal yapılarını etkileyen bir sağlık sorunudur. PKOSli hastalarda tipik olarak yüksek androjen miktarına, düzensiz adet döngülerine ve yumurtalıklarda pek çok ufak kiste rastanır. S: PKOS’in sıklığı nedir? C:Okumaya devam edin “Polikistik over sendromu (SSS)”

Epitelial Over Kanseri

Over kanserlerinin %90’dan fazlası çölemik epitel ya da mezotelyumdan kaynaklanır. Hücreler metaplaziye uğrayabilen primitif mezodermden köken alırlar. Neoplastik transformasyon hücrelerin onkogeneze ve/veya onkogenik bir ajana maruz kalmasıyla meydana gelir. Ortalama görülme yaşı: 59’dur. En sık 60-64 yaşlar arasında tanı konur. Bir kadının yaşamı boyunca over kanserine yakalanma riski %1.4’tür (1/70). Tanıda olguların %70’i ileri evrededir.Okumaya devam edin “Epitelial Over Kanseri”

Epiteliyal over tümörlerinin sınıflandırması   Histolojik Tip Hücre tipi Seröz Endosalpingeal A. Benign B. Borderline C. Malign Müsinöz Endoservikal A. Benign B. Borderline C. Malign Endometrioid Endometrial A. Benign B. Borderline C. Malign Berrak Hücreli ” Mezonefroid” Müllerian A. Benign B. Borderline C. Malign Brenner Transisyonel A. Benign B. Borderline ” Proliferatif “ C. MalignOkumaya devam edin

Over Tümörlerinin Sınıflandırması

I. Epitelyal Over Kanseri (Çölemik epitelden kaynaklananlar) Seröz karsinom Musinöz Karsinom Endometrioid Karsinom Clear cell (mezonefroid) karsinom Brenner tümörü Transisyonel Hücreli karsinom İndifferansiye karsinom Mikst Tümör II. Germ Hücreli Tümörler Disgerminom Teratom İmmatür Teratom MatürTeratom Solid Kistik Dermoid Kist (Matür kistik teratom) Malign transformasyonlu dermoid kist Monodermal veileriderecedespesiyalize Struma ovari Karsinoid Struma ovari ve karsinoidOkumaya devam edin “Over Tümörlerinin Sınıflandırması”

Jinekolojik Onkolojide Kemoterapi

KULLANILAN AJANLAR A) Alkilleyici ajanlar 1) Biskloretilaminler(azotlu hardallar): Siklofosfamid, ifosfamid,klorambusil 2) Etileniminler(tiotepa) 3) Alkil sülfonatlar: Busulfan 4) Nitrozoüreler: Karmustin 5) Triazen ve hidrazin türevleri: Dakarbazin, prokarbazin B) Antimetabolitler 1) Folik asit antimetabolitleri: metotreksat, 2) Pürin antimetabolitleri: 6-merkaptopurin, fludarabin 3) Primidin antimetabolitleri OVER KANSERİ TERMİNOLOJİ Neoadjuvan kemoterapi (NAC) Adjuvan kemoterapi (ACT) Salvaj kemoterapi (SCT) Konsolidasyon kemoterapisiOkumaya devam edin “Jinekolojik Onkolojide Kemoterapi”