Jinekolojik Onkoloji Kitabı

Jinekolojik Onkoloji Grubu tarafından hazırlanan bu kitap, multidisipliner bir anlayış içinde konu ile ilgili güncel bilgilerden yararlanılarak yazılmıştır. Kitabın birinci kısmında karsinogenez, moleküler biyoloji, epidemioloji, klinik ve pataloji; ikinci kısmında ise tedavi yaklaşımları anlatılmıştır. Bu sayede okuyucuya daha pratik bir kullanım şekli hedeflenmiştir. Kadın hastalıkları ve doğum, Patoloji, Medikal onkoloji, Radyasyon Onkolojisi ve Radyodiagnostik dallarındaOkumaya devam edin “Jinekolojik Onkoloji Kitabı”

VULVA KANSERİ

Jinekolojik kanserlerin %3-5’ini oluşturur. Ortalama yaş 65-75’tir. %22 olguda vulva Ca ile birlikte CIN ya da invaziv serviks Ca vardır. Sebepler HPV (Tip 16) HSV Tip 2 Paget Hastalığı (%20 olguda altta vulva Ca vardır) Yetersiz hijyen VIN Kronik pruritis Sigara FM’de lezyon genellikle çevreden kalkık, ülsere ya da siğil şeklinde görülür. Lezyon olguların çoğunda labia majora’dadır.Okumaya devam edin “VULVA KANSERİ”