Germ Hücreli Over Tümörleri

DİSGERMİNOM En sık görülen malign germ hücreli tümördür. Tüm germ hücreli over kanserlerinin %30-40’ı disgerminomdur. 20 yaş altındaki over kanserlerinin %5-10’unun oluşturur. Gebelikte tespit edilen over malignitelerinin %20-30’u disgerminomdur (en sık). Nadiren izole gonadotropin salgılayan sinsityotrofoblastik hücreler içerebilir. Bu olgularda hCG seviyesi yüksek bulunur. Disgerminomda LDH seviyeleri artar. Saf gonadal disgenezi, miks gonadal disgenezi ve testikülerOkumaya devam edin “Germ Hücreli Over Tümörleri”

Epitelial Over Tümörleri Özellikler

Seröz Kistadenokarsinom Malign over tümörlerinin %50’sini oluşturur (en sık) Psammo cisimcikleri iyi prognozla birlikte olup primer tümör odağında bulunurken metastaz odağında bulunmaz. Bilateralite: %40-60 Musinöz Kistadenokarsinom Genellikle unilateral olup %75 solid alan içerir. En fazla büyüyen over tümörüdür. Histolojik olarak musinöz epitel + Goblet hücreleri bulunur. Primer odak over veya appendikstir. Psödomiksoma peritonei – NeoplastikOkumaya devam edin “Epitelial Over Tümörleri Özellikler”

Over Kanserinde Sağ Kalım

1-     Yaş (Tüm evreler için) Yaş<50 — Beş yıllık sağ kalım: %40 Yaş>50 — Beş yıllık sağ kalım: %15 2- Evre Evre I, Grade 1 tümör — Beş yıllık sağ kalım: %95 Evre II — Beş yıllık sağ kalım: %80 Evre IIIA — Beş yıllık sağ kalım: %30-40 Evre IIIB — Beş yıllık sağ kalım:Okumaya devam edin “Over Kanserinde Sağ Kalım”

Over Kanserinde Kemoterapiye Rezistans Mekanizmaları

Over kanseri tedavisinde en çok kullanılan kemoterapotikler; alkilleyici ajanlar ve Cisplatin’dir. Bu ajanlara karşı gelişen biokimyasal mekanizmalardan ilki bu ilaçların hücre içine girişinin engellenmesi veya stoplazmadan dışarı atılımlarının artmasıdır. Böylece hücre içi kemoterapotik konsantrasyonunun azalması rezistan tümörlerde tespit edilmiştir. Ancak bunun hangi mekanizma ile ortaya çıktığı halen aydınlatılamamıştır. “Glutatyon” ve “Metallotiyonein”   hücre içi detoksifikasyon mekanizmalarındaOkumaya devam edin “Over Kanserinde Kemoterapiye Rezistans Mekanizmaları”

CA 125 seviyelerini yükselten sebepler

Jinekolojik Endometriosis Fibroidler Hemorajik over kistleri Mentruasyon PID (akut) Gebelik (İlk trimestir) Gastro-intestinal/Hepatik Akut pankreatit Kolit Kronik aktif hepatit Siroz Divertikülit Çeşitli Perikardit Poliartritis nodosa Renal hastalıklar (Serum kreatinin >2) Sjögren sendromu SLE Malignite Mesane Meme Endometrial Akciğer Karaciğer Non-hodgkin lenfoma Over Pankreas  

Over Kanserinde Genetik Faktörler

1- Site-Spesifik Over Ca Ailesi • İki tane birinci derecede akrabada over Ca varsa , over kanseri görülme riski %50’dir. • Ailede tek bir birinci derece akrabada over Ca varsa , risk 2-4 kat artmıştır. 2- Meme-Over Ca Ailesi • Ailede meme ve over kanserli üyeler vardır. • Otozomal dominant geçiş gösterir. • Bu sendromlaOkumaya devam edin “Over Kanserinde Genetik Faktörler”

Endometrial hiperplazide patoloji

Basit hiperplazide hem bez, hem stroma artışı ile endometriumun total hacminde artış vardır. Fokal veya diffüz olabilir. Polipoid gelişim gösterebilir. Bezler genelde proliferatiftir. Olguların %1’inde fokal veya total sekretuar değişiklik gözlenir. Stroma ekzojen progesteron kullanımı dışında desidual reaksiyon göstermez. Stromada endometrit bulguları sıklıkla eşlik eder. Bezler küçük yuvarlak, düzenlidir. Fokal kistik genişlemeler izlenir. Arada inceOkumaya devam edin “Endometrial hiperplazide patoloji”