CELL-FREE Fetal DNA Testi

Cell- Free Fetal DNA Testi yeni bir test değildir. Yaklaşık 1997 yılından beri bilinmektedir. Cell- Free DNA Testi Moleküler bir testtir. Bu test için, gebeliğin 10. haftasından sonra gebenin kan örneği alınmakta ve anne kanındaki serbest fetal DNA’ nın rölatif miktarı ölçülmektedir. Test sonucu ile; 21, 18 ve 13. kromozomlardan elde edilen DNA’ nın rölatifOkumaya devam edin “CELL-FREE Fetal DNA Testi”

Erken Doğum Tehdidi Tedavisi

A) MATERNAL HİDRASYON ve YATAK İSTİRAHATİ B) TOKOLİTİK İLAÇLAR: KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ BETA ADRENERJİK AGONİSTLER PROSTAGLANDİN İNHİBİTÖRLERİ MAGNESİUM SÜLFAT YENİ AJANLAR: ATOSİBAN, NİTROGLİSERİN KOMBİNE TEDAVİLER C) ANTİBİYOTERAPİ D) KORTİKOSTEROİD UYGULAMASI Kalsiyum Kanal Blokerleri: Vasodilatatör etkileri fazla, kardiak etkileri ise minimal olan nifedipin gibi dihidropridin grubu kalsiyum kanal blokerleri kullanılır. Etkileri hücre membranı üzerindeki voltaja bağımlıOkumaya devam edin “Erken Doğum Tehdidi Tedavisi”

PRETERM DOĞUMUN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ VE TEDAVİ KARARLARI

Risk faktörleri: % 50’den fazlasında önceden herhangi bir risk faktörü saptanamaz. Serviko-vaginal salgılarda fetal fibronektin(>21 Hft da > 50 ng/ml ise sonuçlar pozitif ) Serviko-vaginal salgılarda IGFBP-1 düzeyleri(PARTUS test®) Salivary estriol (Eşik değer: 2,3 ng/dl üstü) Serviksin ultrasonografi ile değerlendirilmesi Düşük serum ferritin (<20 mg/L) ve magnezyum düzeyleri Yüksek Plasental alkalen fosfataz düzeyleri (2 trms>2Okumaya devam edin “PRETERM DOĞUMUN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ VE TEDAVİ KARARLARI”

Preterm Doğumda Tanı

Uterin kontraksiyonlar genellikle başlangıçta ağrısızdır Mens benzeri kramplar olabilir Bel ağrısı ve pelvik bası hissi Suprapubik bası hissi Vaginal akıntıda artış Uyluğa doğru vuran ağrı Vaginal kanama Servikal dilatasyon ve efasman Preterm Eylemde olan gebelerde USG ile fetal ve servikal değerlendirme yapılması oldukça önemlidir. PE’de konj anomali insidansında artış vardır. Bu açıdan ayrıntılı bir USGOkumaya devam edin “Preterm Doğumda Tanı”

Preterm Doğum Eylemi

Doğum ağırlığına bakılmaksızın Son adet tarihin’den itibaren 20-37. gebelik haftaları arasında doğum ağrılarının başlaması PRETERM EYLEM ve bu olayın doğumla sonlanması da PRETERM DOĞUM olarak isimlendirilir. Preterm Eylem Kriterleri: 1 saatte 4-6 kontraksiyon olması Kontraksiyonlarýn en ez 30 sn sürmesi ve regüler olması Servikal dilatasyonun > 2 cm olması Servikal silinmenin > % 80 olmasıOkumaya devam edin “Preterm Doğum Eylemi”

Trombofili

Kanın pıhtılaşmaya eğilim gösterdiği bazı hastalıklardır. Bu hastalıklarda kanın pıhtılaşmasına bağlı damar tıkanıkları , gebeliklerin düşük veya ölü doğum veya rahim içi gelişme geriliği ile sonuçlanması gibi problemler yaşanmaktadır. Kalıtsal trombofili hastalarında gebelik kayıplarında artış izlenmektedir. Bu pıhtılaşma bozukluklarından en sık görülenler: – Faktör V Leiden Mutasyonu (Aktive Protein C rezistansı) – Protrombin G20210A Mutasyonu –Okumaya devam edin “Trombofili”