Şu kriter için arama sonuçları: myom

Jinekolojik Kanama

Ovulatuar Disfonksiyon ile ilişkili Anormal Uterin Kanamanın Yönetimi Ovulatuar disfonksiyon ile ilişkili anormal uterin kanama (AUK-O), kadınların sıklıkla jinekolojik yardım talep ettikleri bir durumdur. Anovulatuar kanama, reprodüktif yaşamın uçlarında sıktır. AUK-O’nun tedavi seçeneği, kadının yaşı, kanamanın ciddiyeti, medikal risk faktörleri, kontrasepsiyon ihtiyacı ve gelecekte doğurganlık isteği gibi birçok faktöre bağlıdır. Bu yazının amacı, AUK-O’lu hastaların … Okumaya devam et Jinekolojik Kanama

Uterus Sarkomlarında cerrahi tedavi

Histerektomi, metastazı bulunan olgularda bile, yoğun şikayetlerde palyasyon sağlaması bakımından tavsiye edilmektedir. Olguların çoğu postmenopozal olmalarına rağmen bazen genç hastalarda overlerin alınması konusu gündeme gelebilir. Ovarian fonksiyonun devamında rekürrens oranının arttığı bilinen tek tümör olan endometriyal stromal sarkom haricindeki uterin sarkomlarda overlerin bırakılmasının klinik önemi yoktur. Endometriyal stromal sarkom olgularında mutlaka bilateral overlerin çıkarılması önerilmektedir. … Okumaya devam et Uterus Sarkomlarında cerrahi tedavi

ENDOMETRİAL HİPERPLAZİLERDE TEDAVİ

Ofis aspirasyon biopsileri endometriyal hiperplazi ve kanser yönünden risk altındaki tüm hastalara uygulanmalıdır. Bu konuda hastanın yaşı değilde kontrolsuz sadece östrojenik etki altında kaldığı süre önemlidir. 20 yaşlrında ve hatta daha genç kadınlarda bile endometriyal kanser gelişimi olabilir. Atipisi olmayan basit ve kompleks endometriyal hiperplazi olguları konservatif olarak tedavi edilebilir çünkü adenokarsinoma ilerleme oranları oldukça … Okumaya devam et ENDOMETRİAL HİPERPLAZİLERDE TEDAVİ

Over (Yumurtalık) kanserlerinde belirtiler ve tanı

Belirtiler Epitelial over kanseri olan kadınların çoğunda uzun süre bir semptom görülmez. Semptomlar gelişmeye başladığında da belirsiz ve non spesifiktir. Hastalığı erken döneminde eğer hasta premenapozal ise düzensiz mens görülebilir. Eğer pelvik kitle mesane veya rektuma bası yaparsa sık idrara çıkma veya konstipasyondan şikayet edebilir. Nadiren alt abdominal distansiyon, basınç veya ağrı (disparanü gibi) hissedebilir. … Okumaya devam et Over (Yumurtalık) kanserlerinde belirtiler ve tanı

UTERUSUN MEZENKİMAL TÜMÖRLERİ (Sarkomlar)

Leiomyom dışında uterusun mezenkimal tümörleri nadirdir. Sarkomlar tüm uterus malignitelerinin % 3’ünü oluşturur. Uterus sarkomlarının insidansı 20 yaş üstü kadınlarda 100.000’de 1.7’dir. MMT insidansı orta yaşta düşükken, sonra bir artış gösterir. Leiomyosarkom ise orta yaşta daha sık görülür, sonra bir düşüş gösterir. Leimyosarkom için ortalama yaş 50’dir. MMT ve endometrial stromal tümörler için ise 60’dır.En … Okumaya devam et UTERUSUN MEZENKİMAL TÜMÖRLERİ (Sarkomlar)

Rahim kanseri tanısı

SitolojiEndometrium kanseri tanısı için sitolojik yöntemlerin kullanılması çok yeterli bulunmamıştır. Geleneksel Pap smearin kabul edilemiyecek düzeyde düşük tanısal değeri vardır (» %45). Endometrium kavitesinden hücre aspire etmek amacıyla çeşitli direkt aspirasyon, fırça ve yıkama aletleri geliştirildiyse de bunların tanıda doğruluk oranları % 60-90 arasındadır. Pap smearde malign hücre rastlanan olgular daha ileri evrededirler. Prekürsör lezyonları … Okumaya devam et Rahim kanseri tanısı