Genital Siğil – Kondilom – Condyloma accuminatum

Human papilloma virus (HPV)  enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen vulvar kondilom son senelerde dramatik bir artış göstermektedir.  VIN median yaşının ortalama 30 lu yaşlara indiği ve her bir klinik eksternal siğilli hastaya karşın, iki subklinik vulvar HPV enfeksiyonlu hasta olduğu kabul edilmektedir. Anogenital kondilomu olan kişilerle cinsel temasta bulunanların ortalama 2/3’ünde hastalık gelişecektir. Hastaların büyük bir çoğunluğu sigara içmektedir. […]

HPV

HPV  En yaygın seksüel geçişli hastalıktır. Serviks kanserli hastaların neredeyse %100’ü HPV infeksiyon bulguları taşımaktadır  . Sebat eden onkogenik HPV infeksiyonu serviksin prekanseröz ve kanseröz lezyonları için en kuvvetli risk faktörüdür. Serviks kanseri dünyada meme  kanserinden sonra 2. sıklıkta görülen malignitedir. En yoğun görüldüğü dönem 50-55 yaş arasıdır. Tarama metodlarını etkili olarak uygulayan ülkelerde (pap […]

Kolposkopide Tanı kriterleri

Birçok kolposkopik klasifikasyon sisteminin ortaya atılmasına rağmen esas olarak lezyonla ilgili 5 kriter önemlidir 1. Damar yapısı 2. İnterkapiller mesafe 3. Yüzey şekli 4. Renk tonu ve opasite 5. Demarkasyon hattının keskinliği Damar yapıları ve renk tonu en iyi yeşil filtre kullanılarak tesbit edilir. Patolojik bulgular için en iyi yol göstericidir. Displastik süreç başladığında punktuasyon, […]

Rahimağzı kanserinde yüksek riskli kadınlar

  Multipl seksuel partner   Erkeğin multipl seksuel partneri olması   İlk koitusu erken yaşta yapanlar   Kocasının daha önceki eşinde serviks kanseri olması   Daha önceden geçirilmiş veya halen HPV enfeksiyonu yada kondiloma   Geçirilmiş herpes virus enfeksiyonları   HIV enfeksiyonları   Geçirilmiş seksuel yoldan bulaşan hastalıklar   İmmün süpresyon   Sigara ve diğer alkol dahil alışkanlıklar   Alt genital traktüste geçirilmiş displazi veya […]

Rahimağzı kanserinde yüksek riskli kadınlar

Multipl seksuel partner Erkeğin multipl seksuel partneri olması İlk koitusu erken yaşta yapanlar Kocasının daha önceki eşinde serviks kanseri olması Daha önceden geçirilmiş veya halen HPV enfeksiyonu yada kondiloma Geçirilmiş herpes virus enfeksiyonları HIV enfeksiyonları Geçirilmiş seksuel yoldan bulaşan hastalıklar İmmün süpresyon Sigara ve diğer alkol dahil alışkanlıklar Alt genital traktüste geçirilmiş displazi veya kanser […]

HPV risk grupları

HPV’ler, ilişkili oldukları lezyon tipine göre 3 “onkojenik risk” grubuna ayrılmıştır. Düşük onkojenik risk grubunda (DORG) HPV 6 ve 11, intermedier onkojenik risk grubunda (İORG) HPV 31, 33, 35, 51, 52 ve yüksek onkojenik risk grubunda (YORG) HPV 16, 18, 45, 56 bulunmaktadır. DORG HPV’ler kondiloma aküminata, düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (L-SIL) ve nadiren […]

CIN Epidemiyolojisi

Epidemiyolojik çalışmalarda servikal kanser ve prekürsörlerinin gelişimindeki risk faktörleri benzer bulunmuştur ancak kanserdeki risk ilişkisi daha da kuvvetlidir . Birçok seksüel partnerin olması, düşük sosyoekononmik yapı ve kötü koşullar eskiden beri serviks kanseriyle beraberce anılmaktadır. Her ne kadar sınırlı sayıdaki hastada karsinogenezde ko-faktör olarak görev yaptığı bilinsede, bir zamanlar oldukça popülarite kazananan Herpes simplex virusunun […]

Dış Genital Bölge (Vulva) kanseri

Kadınlardaki kanserlerin %1’ini, jinekolojik kanserlerin %3-4’ünü oluşturur. 45 yaş öncesi nadirdir, 85 yaşında pik yapar. Ortalama yaş VIN III için 44 iken, yüzeyel invazif karsinomlarada 58 ve invazif karsinomlarda 65’dir. Kronik pruritus gibi enflamasyonlar, HSV tip II, HPV, sifilis vulva kanseri gelişme riskini arttırmaktadır. Olguların % 22’sinde ikinci bir alt genital sistem kanseri eşlik etmektedir.Vulvar […]

Jinekolojik Onkoloji

Facebook  Twitter   Web Adres (google maps) Yapılan İşlemler/Tedaviler CIN ile ilgili site CIN yazıları HPV ile ilgili yazılar Siğillerin (Kondilomların) tanı ve tedavisi ASCUS , ASC-H , LSIL ve HSIL tedavisi CIN (Servikal intraepitelial neoplazi) taraması ve tedavisi Krioterapi (Dondurma tedavisi) LEEP (Loop eksizyonu) tedavisi Konizasyon Kolposkopi Kolposkopi altında biopsi alınması Fraksiyone küretaj, punch biopsi Endometrial […]