CIN

  CIN 1: Epitelin 1/3 alt kısmında hücre dizilişi ve yapı bozukluğu mevcuttur (hafif displazi CIN 2: Epitelin 2/3 kısmında hücre dizilişi ve yapı bozukluğu vardır (orta derecede displazi) CIN 3: Epitelin tam katında hücre dizilişi ve yapı bozukluğu mevcuttur (şiddetli displazi ve karsinoma in situ) Rahim ağzı kanseri ve bu dokudan gelişen kanser öncüsü […]

CIN tedavisi ayrıntıları

Endoservikal kanal yaklaşık 30 mm uzunluğunda ve 7 mm genişliğindedir ve endoservikal glandlar veya yarıklar yüzeyden itibaren 5 mm den daha derinde bulunmazlar. Bu nedenle CIN tedavisinde eksizyonda veya ablasyonda derinliğin 5 mm den daha derin olması gereksizdir. Bu durumun bilinmesi gereksiz yere derin tedavi uygulamalarına bağlı komplikasyonların önlenmesi bakımından faydalıdır. CIN tedavisinde observasyonda dahil […]

CIN tedavisinde hekimin bilmesi gereken çok önemli kurallar vardır

1) Bir servikal lezyona Pap smear, kolposkopi veya biyopsi ile değerlendirilmeden asla destrüktif tedavi uygulanmamalıdır. 2) Servikal lezyon, invazyon ekarte edilmeden asla destrüktif metodlarla tedavi edilmemelidir. 3) İnvazif kanserin ekarte edilmesi için ; sitoloji, kolposkopi, biyopsi ve endoservikal küretaj sonuçlarının uyumlu olması ve skuamokolumnar (SKJ) bileşkenin tamamının görünebilir olması gereklidir. 4) Servikal displazi tedavi edilirken […]

CIN’li olgular değerlendirilirken şu 5 ana kural düşünülmelidir

1) Lezyonun bulunması 2) İnvazif kanserin ekarte edilmesi 3) Displazinin invazif kansere dönüşümünün engellenmesi 4) Fertilitenin devamlılığının sağlanması (gençlerde) 5) En ucuz, ancak en az morbiditeye neden olabilecek tanı ve tedavi metodlarının kullanımı.

Servikal kanser ve CIN lerdeki risk faktörleri

Demografik faktörler İleri yaş Düşük sosyoekonomik sınıf Düşük eğitim seviyesi Davranış ve seksüel faktörler Multipl seks partneri İlk koitusun erken yaşda olması Sigara Uzun süreli oral kontraseptif kullanımı (Glandüler lezyonlarda) Dietle düşük folate, karoten ve C vitamini alınması Medikal/Jinekolojik faktörler Multiparite İlk gebeliğin erken yaşta olması Cinsel temasla bulaşan hastalık hikayesi (Bilhassa Herpes – genital […]

CIN Epidemiyolojisi

Epidemiyolojik çalışmalarda servikal kanser ve prekürsörlerinin gelişimindeki risk faktörleri benzer bulunmuştur ancak kanserdeki risk ilişkisi daha da kuvvetlidir . Birçok seksüel partnerin olması, düşük sosyoekononmik yapı ve kötü koşullar eskiden beri serviks kanseriyle beraberce anılmaktadır. Her ne kadar sınırlı sayıdaki hastada karsinogenezde ko-faktör olarak görev yaptığı bilinsede, bir zamanlar oldukça popülarite kazananan Herpes simplex virusunun […]

CIN (Servikal İntraepitelial Neoplazi)

CIN 1: Epitelin 1/3 alt kısmında hücre dizilişi ve yapı bozukluğu mevcuttur (hafif displazi CIN 2: Epitelin 2/3 kısmında hücre dizilişi ve yapı bozukluğu vardır (orta derecede displazi) CIN 3: Epitelin tam katında hücre dizilişi ve yapı bozukluğu mevcuttur (şiddetli displazi ve karsinoma in situ)  Rahim ağzı kanseri ve bu dokudan gelişen kanser öncüsü lezyonlar […]

Kolposkopi

Serviks yani rahim ağzı kanseri kadın üreme sistemi kanserleri arasında sık görülen ancak önlenebilir kanserlerden birisidir. Önlenebilir olmasının temel nedeni düzenli yapılan PAP smear incelemeleri ile hastalığın çok erken dönemlerde fark edilebilmesidir. Buna karşılık PAP smear temelde tanı koyduran bir test değildir. Şüpheli durumların fark edilerek kesin tanı koyduran testlerin yapılaması gerektiğini işaret eden bir […]

VULVA KANSERİ

Jinekolojik kanserlerin %3-5’ini oluşturur. Ortalama yaş 65-75’tir. %22 olguda vulva Ca ile birlikte CIN ya da invaziv serviks Ca vardır. Sebepler HPV (Tip 16) HSV Tip 2 Paget Hastalığı (%20 olguda altta vulva Ca vardır) Yetersiz hijyen VIN Kronik pruritis Sigara FM’de lezyon genellikle çevreden kalkık, ülsere ya da siğil şeklinde görülür. Lezyon olguların çoğunda labia majora’dadır. […]

Serviks kanseri (Rahimağzı kanseri)

Rahim ağzı rahmin vajinaya açılan boyun kısmıdır. Rahim ağzı kanseri jinekolojik kanserler içinde 2. sıklıkta görülen kanserdir.  Pap smear incelemesinin yaygınlaşması ile rahim ağzı kanserinin görülme sıklığı azalmıştır. Kanser displazi olarak adlandırılan hafif formu ile başlar ve ilerler. Anormal hücre büyümesi genellikle 25-35 yaşları arasında başlar. Bu hücreler prekanseröz (öncül kanser hücresi) olarak değerlendirilir. Zamanla […]