VULVA KANSERİ

Jinekolojik kanserlerin %3-5’ini oluşturur. Ortalama yaş 65-75’tir. %22 olguda vulva Ca ile birlikte CIN ya da invaziv serviks Ca vardır.

Sebepler

  • HPV (Tip 16)
  • HSV Tip 2
  • Paget Hastalığı (%20 olguda altta vulva Ca vardır)
  • Yetersiz hijyen
  • VIN
  • Kronik pruritis
  • Sigara

FM’de lezyon genellikle çevreden kalkık, ülsere ya da siğil şeklinde görülür.

Lezyon olguların çoğunda labia majora’dadır.

En sık rastlanılan tümör histolojisi epidermoid (skuamöz) karsinomdur.

Erken dönemde lenfatik yayılım meydana gelir.

Tedavi

Standart yaklaşım radikal vulvektomi + inguinofemoral ve pelvik lenf nodu disseksiyonudur.

Prognozda en önemli faktörler hastalığın evresi ve kasık  lenf nodlarının tutulumudur.

Nüks vulva Ca’da cerrahi + Radyoterapi + Kemoterapi kombinasyonu kullanılır.