Over Kanserlerinin Evrelere Göre Dağılımı

Evre I              %25-27

Evre II             %17-29

Evre III           %27-40

Evre IV           %17-19

Prof. Dr. Turhan Uslu tarafından yayımlandı

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı