Over Kanserlerinin Evrelere Göre Dağılımı

Evre I              %25-27

Evre II             %17-29

Evre III           %27-40

Evre IV           %17-19