Over Kanserinde Kemoterapiye Rezistans Mekanizmaları

  • Over kanseri tedavisinde en çok kullanılan kemoterapotikler; alkilleyici ajanlar ve Cisplatin’dir. Bu ajanlara karşı gelişen biokimyasal mekanizmalardan ilki bu ilaçların hücre içine girişinin engellenmesi veya stoplazmadan dışarı atılımlarının artmasıdır. Böylece hücre içi kemoterapotik konsantrasyonunun azalması rezistan tümörlerde tespit edilmiştir. Ancak bunun hangi mekanizma ile ortaya çıktığı halen aydınlatılamamıştır.
  • Glutatyon” ve “Metallotiyonein”   hücre içi detoksifikasyon mekanizmalarında temel görevler gören moleküllerdir. Platin ve alkilleyici ajanlara karşı gelişen rezistans da bu moleküllerin hücre içi düzeylerinin artışı rol oynar.
  • Yine bir hücre içi molekülü olan “Glutatyon S-transferaz” aktivitesinde artışın alkilleyici ajanlara bağlanmayı arttırdığı ve rezistansa  yol açtığı gösterilmiştir.
  • Rezistansı kırmak için “Butionin Sulfosimin (BSO)” kullanılır. “Butionin Sulfosimin (BSO)” glutatyon sentezini inhibe ederek etki göstermektedir.
  • Etakrinik Asit” glutatyon transferaz inhibisyonu yaparak özellikle tiopeta düzeyini hücre içinde arttırır. Bu yolla direnci kırar.
  • Siklosporin” Cisplatin’e geliştirilen rezistansı kırmak için kullanılan bir diğer ajandır.