Over Kanserinde Cerrahi Evreleme İşlemi

1-     Orta hat insizyon

2-     Abdominal sitoloji

Asit

Pelvis

Parakolik bölgeler

Diafragma

3-     Abdominal eksplorasyon

4-     Biopsi

Şüpheli bölgeler

Random biopsiler

Anterior-posterior cul-de sac

Pelvik yan duvarlar

Parakolik bölgeler

İnce barsak serozası

Diafragma

5-     Pelvik ve paraaortik lenfadenektomi

6-     Appendektomi (Musinöz tümörler için rutin; diğerlerinde de yapılmalı)

7-     Karşı taraf overin değerlendirilmesi

8-     Tip I Histerketomi + BSO (Genç hastalarda normal over ve uterus korunur)