Erken Evre Over Kanserinde Prognostik Faktörler

1-     Evre/alt evre grupları

2-     Kapsül rüptürü

3-     Çevre ile dens yapışıklıklar

4-     Asit

5-     Malign peritoneal sitoloji

6-     Histolojik tip

7-     Histolojik grade (En önemli prognostik faktördür)

8-     Biyolojik belirteçler

  1. Anöploidi (Over Ca’da anöploidi oranı %50-80)
  2. S fazı / proliferatif fraksiyon
  3. Anormal onkogen ekspresyonu