Over Kanserinde Genetik Faktörler

1- Site-Spesifik Over Ca Ailesi
• İki tane birinci derecede akrabada over Ca varsa , over kanseri görülme riski %50’dir.
• Ailede tek bir birinci derece akrabada over Ca varsa , risk 2-4 kat artmıştır.

2- Meme-Over Ca Ailesi
• Ailede meme ve over kanserli üyeler vardır.
• Otozomal dominant geçiş gösterir.
• Bu sendromla ilgili olarak 17. kromozomun uzun kolunda 17q12-21 alanında BRCA 1 geni tanımlanmıştır.

3- Herediter Kolorektal kanser Ailesi (Lynch II Sendromu)
• Bu sendromda multipl adenokarsinomlar gözlenir.
• Bunlar; kolon, over, endometrium, meme, GIS ve genitoüriner sistem kanserleridir.
• Bu aile üyelerinde normal populasyona göre 3 kat daha fazla over Ca gözlenir.
• Lynch I sendromu ise herediter kolorektal kanserdir.