Epitelial Over Kanseri

 • Over kanserlerinin %90’dan fazlası çölemik epitel ya da mezotelyumdan kaynaklanır.
 • Hücreler metaplaziye uğrayabilen primitif mezodermden köken alırlar.
 • Neoplastik transformasyon hücrelerin onkogeneze ve/veya onkogenik bir ajana maruz kalmasıyla meydana gelir.
 • Ortalama görülme yaşı: 59’dur.
 • En sık 60-64 yaşlar arasında tanı konur.
 • Bir kadının yaşamı boyunca over kanserine yakalanma riski %1.4’tür (1/70).
 • Tanıda olguların %70’i ileri evrededir.
 • Beş yıllık yaşam %30-40 arasındadır (Tüm evreler için).
 • Over Ca olgularının çoğunluğu sporadik olmakla birlikte tüm over Ca’lı olguların %5’inden azında familyal veya herediter geçiş görülebilir.

Over Ca Riskini arttıran faktörler:

1- Yaş (40 yaşından büyük olmak)

2- Beyaz ırk

3- Nulliparite

4- İnfertilite

5- Endometrium veya meme Ca öyküsü

6- Ailede over Ca öyküsü

Over Ca Riskini Azaltan Faktörler:

1- Doğum yapmış olmak (bir veya birden fazla)

2- Oral kontraseptif kullanımı

3- Emzirme öyküsü

4- Tubal ligasyon

5- Histerektomi

 • Kombine tip OK kullanımı süresince her yıl için over Ca riski %11 oranında azalır ve beş yıl sonunda bu rakam %46 ‘a ulaşır.
 • OK kesildikten sonra bu koruyucu etki en az 10 yıl daha sürer ve over Ca riski %45-70 oranında azalır.
 • Tüp ligasyonu ya da histerektomi geçirenlerde over Ca için relatif risk 0.15-0.88 arasında değişmektedir.
 • Histerektomi sonrası overi bırakılan olguların %0.2-3’ünde over Ca gelişir.

Over Ca için sonuçları henüz berraklaşmayan faktörler:

 • Talk
 • Asbestoz
 • İnfertilite ilaçları
 • Diyet (Tam yağlı süt kullananlarda risk az yağlı süt kullananlara göre 3.1 kat fazladır. A ve C vitamini over CA insidansını azaltır)
 • Viral infeksiyon (Kabakulak geçirenlerde over Ca riski azalır).