PRETERM DOĞUMUN ÖNCEDEN BELİRLENMESİ VE TEDAVİ KARARLARI

  • Risk faktörleri: % 50’den fazlasında önceden herhangi bir risk faktörü saptanamaz.
  • Serviko-vaginal salgılarda fetal fibronektin(>21 Hft da > 50 ng/ml ise sonuçlar pozitif )
  • Serviko-vaginal salgılarda IGFBP-1 düzeyleri(PARTUS test®)
  • Salivary estriol (Eşik değer: 2,3 ng/dl üstü)
  • Serviksin ultrasonografi ile değerlendirilmesi
  • Düşük serum ferritin (<20 mg/L) ve magnezyum düzeyleri
  • Yüksek Plasental alkalen fosfataz düzeyleri (2 trms>2 MOM)
  • Subklinik infeksiyonun belirlenmesi
  • Home Uterine Activity Monitoring (HUAM)
  • Uterin Arter Doppler Ölçümleri (UtA S/D normalden YÜKSEKTİR ­)

Preterm Eyleme Tedavi Yaklaşımında ana amaç:
İrreversible safhaya ulaşmadan preterm eylem tanısının konulması ve uygun tedavinin başlanmasıdır
Tokolitik tedaviye ne kadar erken başlanırsa, başarı şansı da o kadar fazladır.

Tokolize Başlama Kriterleri
Preterm Eylem Tanısının konması
24-37. Gebelik haftası
Servikal açıklığın < 4 cm olması
Servikal efasmanın < % 80 olması

Tedavi kararını vermede gebelik yaşı ve Yenidoğan Ünitesinin Başarısı çok önemlidir.
Tokoliz uygulanması için alt sınır 24. Gebelik haftasıdır.
25. Gebelik haftasında tokoliz ile 2 gün kazanılması bile yaşam oranını % 10 arttırmaktadır
24-34. Gebelik haftaları arasında tokolitik tedaviden elde edilen yarar fazladır.
34-36. Hft arasında tokoliz tartışmalıdır

Prof. Dr. Turhan Uslu tarafından yayımlandı

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı