Preterm Doğumda Tanı

Uterin kontraksiyonlar genellikle başlangıçta ağrısızdır
Mens benzeri kramplar olabilir
Bel ağrısı ve pelvik bası hissi
Suprapubik bası hissi
Vaginal akıntıda artış
Uyluğa doğru vuran ağrı
Vaginal kanama
Servikal dilatasyon ve efasman

Preterm Eylemde olan gebelerde USG ile fetal ve servikal değerlendirme yapılması oldukça önemlidir.
PE’de konj anomali insidansında artış vardır. Bu açıdan ayrıntılı bir USG yapılmalıdır.
Fetal solunum hareketlerinin (SH) USG’de gözlenmesi gebelik prognozunda önemli. Fetal SH (+) ise gebeliğin 7 günden daha uzun sürdüğü bildirilmektedir
Amnion mayii miktarı EMR açısından gözlenmelidir
Serviksin USG ile değerlendirilmesinin, digital değerlendirmeye üstün olduğu bildirilmektedir

SERVİKSİN USG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ:
Servikal kanal uzunluğu, internal-eksternal os arası ölçülerek yapılmalıdır
Abd USG yapılacaksa mesane orta miktarda dolu olmalı (boş ise: N’den kısa, dolu ise: basıya bağlı N’den uzun değerlendirilir)
TV USG daha değerlidir.
Servikal uzunluk > 30 mm ise PE ihtimali azalır.
<30 mm ise PE’i belirlemede PBD % 65’tir.
USG’de membranların sevikal kanala doğru hunileşme göstermesi de PE riskinin yüksek olduğunu gösterir.

Ayırıcı Tanı:
Fizyolojik uterin kontraksiyonlar: İrregüler, ağrısız, gündüz 1 adet/saat, gece 2 adet/saat, servikal dilt ve efs olmaz
Gastrointestinal Sistem: Appendisit, Konstipasyon
Uterus: Myoma uteri, Abruptio plasenta
Üriner Sistem: Akut sistitis, Pyelonefritis, Nefrolithiasis
Kas İskelet Sistemi: Abdominal duvara ait myofascial ağrılar.

Prof. Dr. Turhan Uslu tarafından yayımlandı

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı