Preterm Doğum Eylemi

Doğum ağırlığına bakılmaksızın Son adet tarihin’den itibaren 20-37. gebelik haftaları arasında doğum ağrılarının başlaması PRETERM EYLEM ve bu olayın doğumla sonlanması da PRETERM DOĞUM olarak isimlendirilir.

Preterm Eylem Kriterleri:

  • 1 saatte 4-6 kontraksiyon olması
  • Kontraksiyonlarýn en ez 30 sn sürmesi ve regüler olması
  • Servikal dilatasyonun > 2 cm olması
  • Servikal silinmenin > % 80 olması

Preterm Doğum perinatal morbidite ve mortalitenin en önemli sebebidir.
32.hft’dan önce yeni doğanlarda:
Solunum distresi sendromu, intraventriküler kanama, bronkopulmoner displazi ve nekrotizan enterokolitis sıklığı artar.
28. Hft’dan önce doğanlarda:
Serebral palsy, görme bozuklukları ve işitme kayıpları gibi uzun vadeli problemler sıktır

Prof. Dr. Turhan Uslu tarafından yayımlandı

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı