Endometrial hiperplaziler (Rahimiçi hücre çoğalması – kalınlaşması)

Endometrial hiperplaziler (EH) progesteron etkisi altında olmayan hassas endometriumun devamlı östrojenik etki kalması sonucu ortaya çıkar. Endometrial hiperplazi  histolojik olarak benign-prekanseröz arasında bir hastalık spektrumunu tanımlar. Endometrial hiperplazi prevalansı 45-55 yaşlar arasında artmaktadır. Endometrium adenokanseri ise 55-75 yaşlar arasında daha sık izlenmektedir.

Endometrial hiperplazilerin klinik önemi

  •  Anormal uterus kanamasına sebep olurlar
  •   Fazla miktarda kan kaybına sebep olurlar
  •   Anovulasyon ve infertilite ile beraber bulunabilirler
  •   Östrojen salgılayan over tümörü ile beraber bulunabilirler
  •   Östrojen tedavisi sonucu gelişebilirler
  •   Endometriun kanserine dönüşebilir veya beraberce bulunabilirler